Bal Anat

I helgen bär det av till Bryssel igen. Den här gången är det inte ”bara” en intensivkurs utan också en föreställning som står på schemat och jag tänkte här kort berätta om hur denna föreställning skapades.

Jamila Salimpour flyttade till Berkely, Kalifornien, 1966. Hon undervisade regelbundet och lärde ut de steg och rörelser hon lärt av dansare från Nordafrika och Mellanöstern. En pedagogisk struktur för att lära ut danser från Mellanöstern började ta form, men det var inte det enda.

Under denna tid ägde Kaliforniens Renaissance Pleasure Faire rum. Efter beskrivningar har jag förstått att den har liknelser med medeltidsveckan på Gotland; en festival och marknad där tidstypiskt hantverk, material och klädedräkter visas upp*. 

Besökare i tidsenliga kläder – eller på annat sätt stämningshöjande kläder – fick gratis inträde till Renaissance Pleasure Faire. I sistnämnda kategori rymdes en rad orientaldansare. En del av dem var elever till Jamila men många var vänner eller vänners vänner till hennes elever och som lärt sig dansen i andra eller tredje led. Resultatet var att det mer eller mindre kryllade av magdansöser på festivalen. Arrangören uppskattade engagemanget hos dansöserna men önskade en tydligare struktur.

Jamila Salimpour, Bal Anat.
Bildkälla: salimpourschool.com

Målning av Jean-Léon Gérômes som inspirerade Jamila till att dansa med svärd.

Sagt och gjort. 1968 skapade Jamila ett första utkast av vad som skulle komma att bli världens mest långlivade, fortfarande aktiva, dansföreställning med orientalisk dans: Bal Anat. Ordet ”Bal” är lånat från franskan och betyder ”dans” och Anat är namnet på modergudinnan**.

Året därpå, 1969, utvecklades föreställningen till att innehålla ett antal musiker. Föreställningen bestod av ett antal nummer med såväl sång och dans som trollkonster och balansakter. De av Jamilas elever improviserade dansnumren hade dock en tendens att bli ganska lika varandra, varför hon bestämde sig för att följande år koreografera ett antal danser. Det blev därmed bland annat danser från Algeriet, Marocko, karshilama från Turkiet, svärdsdans, danser där krukor balanserades på huvudet och en modergudinnedans.

Föreställningens innehåll har bearbetats men har behållit sin form. Den har satts upp regelbundet sedan den skapades och kommer nu - nästan 50 år senare - för första gången till Europa. Är det inte stort så säg?

Mer om Bal Anat finns att läsa i Jamilas artikel
From Many Tribes på Salimpour School's hemsida.

 

* Renaissance Pleasure Faire iscensätter 1500-tal medan medeltidsveckan på Gotland riktar in sig på 1300-tal. Sistnämnda innehåller däremot både tidigare och senare klädedräkter.

** Anat, eller Anath, är syster till den högste gudomen Baal i det gamla Syrien.
Källa: Vem är vem i mytologin av Michael Senior.