Rabia al-Adawiyya - Kvinnodagen till ära

 

Rabia al-Adawiyya.
Bildkälla: www.greatthoughtstreasury.com/

I början av året var jag på en föreläsning om sufismen och fastnade för en speciell bild med tillhörande historia. Kvinnodagen till ära vill jag gärna dela denna bild av Rabia al-Adawiyya som kommit att bli ett ideal för hur en god sufi ska leva och därför ett viktigt namn inom sufismen.

Sufismen innebär strävan efter en större andlig renhet - en inre själslig renhet - för att komma närmare det gudomliga. Liksom inom många andra religioner har det funnits en fruktan inför gudens/gudarnas vrede och därför önskan att blidka dessa genom goda handlingar.

Rabia al-Adawiyya (år 717-801) ville istället att människan skulle älska gud av kärlek istället för av fruktan. Hon avbildas ofta med en vattenbägare och en fackla. Dessa skulle hon använda för att med vattnet släcka helvetets eldar och med facklan bränna upp himlen för att människan skulle älska gud av oegoistisk kärlek, utan varken hopp om belöning eller rädsla för straff.

Jag blev väldigt fäst vid denna bild och undrar om inte samhället skulle se annorlunda ut om denna oegoistiska kärlek skulle vara starkare och mer förekommande i vår vardag...