God Glöd!

Ett par dagar innan julafton deltog jag i ett firande av Shab-e Yalda då vi firar ljusets seger över mörkret! Namnet Shab-e Yalda betyder ungefär "Natten av Yalda" och Yalda kan därför ses som ett egennamn.

Är det bara jag som tycker att ordet Yalda påminner om det svenska ordet Jul?

Trots att tyskan influerade det svenska språket under medeltiden har Sverige inte tagit efter det tyska ordet för "Kristi Mässa" utan behållit det hedniska ordet för firandet av Julen.

Jag kunde inte låta bli att bläddra i min indogermanska ordbok* för att söka hitta någon liknelse och har nu följande ide:

 

Låt oss anta att jul kommer från det anglosaxiska geolo, som har varit namnet för månaden i december eller januari. Geolo kommer från det indogermanska *ĝhlō- vilket har betytt ungefär "skymning" eller "glöd". Detta leder i sin tur tankarna tillbaka till firandet av Yalda - ljusets seger över mörkret!

Detta är givetvis bara spekulationer, men jag tycker att det är spännande att tänka på hur lika våra firanden är världen över...!


*Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Julius Pokorny. Andra upplagan, 1989.