Eldfesten

Det har varit ett par händelserika veckor som startade i och med Eldfesten i Umeå och som fortsatt med flera nyårsfiranden och bröllop i Stockholm.

Det är spännande att eldens kraft alltid fascinerat människor. Jag vill minnas att det finns en hel del fynd som visar på eldens helande och renande kraft även i Norden. Förutom att elden frigjorde en död människas själ finns det fynd av eldhärdar som tolkats som kulthärdar. En idé har varit att dessa kunde ta hand om en persons förflutna och samtidigt värna om dennes nutida och framtida liv.
Jag ber att få återkomma med arkeologiska fakta vid senare tillfälle...

Innan jag lämnade Eldfesten hann jag i alla fall hoppa över de sju eldarna...